Stáhněte si PDF kuchařku ZDARMA: 11 nejlepších receptů pro letní grilování (email ke stažení nevyžadujeme)

Reklamace a vrácení zboží

Internetový obchod: cobb-grily.cz

Formulář pro výměnu nebo reklamaci zakoupeného zboží

Společnost: Ing. Ondřej Král

Se sídlem: Sedlov 22, 280 02 Kolín 2

IČ/DIČ: 65250184/CZ7009050037

E-mailová adresa: info@cobb-grily.cz

Telefonní číslo: 725 084 096

Vaše jméno:……………………………………………………………………………………….

Adresa:……………………………………………………………………………………… Telefon:……………………………………………..……………………………………………..

E-mail:……………………………………………………………………………………………….. Číslo faktury:……………………………………………………………..

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Popis problému a Vaše představa řešení………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vrácené zboží:

Název produktu počet kusů

…………………………………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………………………………… ………………….

Požadavek:

  • Vrácení příslušné částky na účet č. ………………………………………………………………………….
  • Výměna za jiné zboží

Název produktu počet kusů …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………..

  • Sleva z kupní ceny – v případě této možnosti, volejte 725084096

Podmínky pro výměnu zboží a zaslání:

1. Zboží nesmí být použité, ani žádným způsobem poškozené.

2. Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující. Doporučujeme zaslat zboží pojištěnou zásilkou spolu s dokladem o převzetí. Za případnou ztrátu či poškození zásilky na cestě k nám nemůžeme ručit.

3. Vracené zboží zašlete spolu s vyplněným formulářem na adresu: Ing. Ondřej Král, Sedlov 22, 28002 Kolín 2.

4. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato!

5. Případné dotazy na vracení či výměnu zboží prosím volejte na tel. 725084096 – pí. Hana Králová

Datum odeslání:

Podpis:

____________________________________________________________________________________________________

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Internetový obchod: cobb-grily.cz

Společnost: Ing. Ondřej Král

Se sídlem: Sedlov 22, 280 02 Kolín 2

IČ/DIČ: 65250184/CZ7009050037

E-mailová adresa: info@cobb-grily.cz

Telefonní číslo: 725 084 096

Vaše jméno:……………………………………………………………………………………

Adresa:………………………………………………………………………………………….. Telefon:…………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………..

Číslo faktury:……………………………………………..

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Název produktu počet kusů

…………………………………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………………………………… ………………….

Datum obdržení zboží:……………………………………………………………………….

Požadujete:

  • vrácení částky na Váš bankovní účet číslo:…………………………………………………………………………………………

Podmínky pro výměnu zboží a zaslání:

1. Zboží nesmí být použité, ani žádným způsobem poškozené.

2. Zboží zasílejte v původním obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.

3. Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující. Doporučujeme zaslat zboží pojištěnou zásilkou spolu s dokladem o převzetí. Za případnou ztrátu či poškození zásilky na cestě k nám nemůžeme ručit.

4. Vracené zboží zašlete spolu s vyplněným formulářem na adresu: Ing. Ondřej Král, Sedlov 22, 28002 Kolín 2.

5. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato!

5. Případné dotazy na vrácení zboží prosím volejte na tel. 725084096 – pí. Hana Králová

Datum odeslání:

Podpis: